Advanced Security + Endpoint Detection and Response (EDR)

Đơn giản hóa bảo mật điểm cuối: Phát hiện và Phản ứng Điểm cuối – Thiết kế dành cho nhà cung cấp dịch vụ

Các tổ chức có kích thước khác nhau cần các điều khiển an ninh tiên tiến để chống lại các mối đe dọa mạng ngày nay. Tuy nhiên, đáng tiếc là hầu hết các giải pháp EDR/XDR có khả năng chống lại các mối đe dọa và rủi ro này quá phức tạp và đắt đỏ để vận hành. Hơn nữa, chúng yêu cầu nhiều giải pháp điểm cuối để đảm bảo bảo vệ toàn diện và liên tục cho doanh nghiệp. Với Acronis, có một cách tốt hơn. Được thiết kế dành cho nhà cung cấp dịch vụ, Acronis EDR cho phép bạn đơn giản hóa bảo mật điểm cuối – nhanh chóng phát hiện và khắc phục các cuộc tấn công tiên tiến trong khi đảm bảo tính liên tục không đối thủ cho doanh nghiệp. Loại bỏ chi phí và sự phức tạp của nhiều sản phẩm điểm cuối và cho phép đội ngũ của bạn sử dụng một giải pháp bảo vệ mạng toàn diện hoàn chỉnh, dễ quản lý và triển khai.

Khả năng sao lưu và khôi phục tích hợp để đảm bảo tính liên tục kinh doanh không thể sánh bằng

 • Khả năng sao lưu và khôi phục tích hợp, cung cấp tính liên tục kinh doanh không thể sánh bằng khi các giải pháp bảo mật điểm đơn lẻ gặp khó khăn.
 • Quy trình khắc phục và khôi phục thông qua một cú nhấp chuột đơn giản
 • Bảo vệ toàn diện, tích hợp trên cấu trúc bảo mật NIST – Xác định, Bảo vệ, Phát hiện, Phản ứng và Khôi phục – tất cả từ một giải pháp duy nhất.

Giải pháp bảo vệ mạng toàn diện – được thiết kế cho các nhà cung cấp dịch vụ quản lý (MSP) – trong một phần mềm đơn lẻ

 • Nhanh chóng và dễ dàng triển khai các dịch vụ mới bằng cách sử dụng một phần mềm đơn lẻ và bảng điều khiển Acronis – để triển khai, quản lý và mở rộng
 • Dễ dàng mở rộng qua nhiều khách hàng trong khi duy trì lợi nhuận lành mạnh và giảm thiểu chi phí hoạt động – không cần một đội ngũ lớn những người có kỹ năng cao để vận hành
 • Hợp tác với một nhà cung cấp tập trung vào sự thành công và khả năng của bạn – không cạnh tranh với bạn trong kinh doanh.

Ưu tiên và phân tích tấn công tối ưu để phản ứng nhanh chóng

 • Tối ưu quá trình điều tra với việc ưu tiên xử lý các sự cố tiềm năng và giảm thiểu tình trạng mệt mỏi do cảnh báo quá nhiều
 • Mở khóa phân tích trong vòng vài phút, không phải vài giờ, với việc tự động kết hợp thông tin và sự hướng dẫn phân tích tấn công dựa trên trí tuệ nhân tạo
 • Tăng cường khả năng nhìn thấy trên khung MITRE ATT&CK® để nắm bắt nhanh chóng phân tích và tác động của cuộc tấn công, bao gồm cách tấn công xâm nhập, thiệt hại gây ra và cách nó có thể lan truyền.

Tính liên tục kinh doanh không thể sánh bằng với phản ứng chỉ với một cú nhấp chuột duy nhất.

Khắc phục

bằng cách cô lập mạng điểm cuối, chấm dứt quá trình độc hại, tiêu diệt các mối đe dọa và hồi phục lại các thay đổi do cuộc tấn công gây ra.

Điều tra thêm

sử dụng kết nối từ xa và sao lưu pháp lý

Ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai

bằng cách chặn thực thi các mối đe dọa đã được phân tích và đóng các lỗ hổng đang mở.

Đảm bảo tính liên tục kinh doanh với khả năng phục hồi tích hợp

bao gồm hồi phục theo yêu cầu của cuộc tấn công, hồi phục cấp độ tập tin hoặc hình ảnh và phục hồi sau thảm họa.

Điều tra nhanh chóng và phản ứng đối với mối đe dọa

 • Giảm thời gian điều tra và phản ứng từ tháng thành giờ* và loại bỏ nhu cầu sử dụng các đội an ninh lớn để vận hành
 • Tăng khả năng nhìn thấy với việc giải thích các cuộc tấn công dựa trên trí tuệ nhân tạo trên khung MITRE ATT&CK® – nhanh chóng hiểu cách một cuộc tấn công xâm nhập, che giấu dấu vết, gây thiệt hại như thế nào và lan truyền như thế nào
 • Có cái nhìn được ưu tiên để điều tra các hoạt động đáng ngờ – thay vì danh sách phẳng của tất cả các cảnh báo
 • Tập trung săn mối đe dọa bằng cách sử dụng dịch vụ thông tin đe dọa mới nổi để tìm kiếm các chỉ số đáng ngờ.

Bảo vệ toàn diện trên nền tảng thống nhất theo khung NIST

Khác với các giải pháp bảo mật chỉ tập trung, Acronis Cyber Protect Cloud mang đến sức mạnh đầy đủ của nền tảng của mình với khả năng tích hợp trên khung NIST để đảm bảo tính liên tục kinh doanh không thể sánh bằng.

Xác định

Bạn cần biết những gì bạn đang có để bảo vệ hoàn toàn nó và điều tra vào nó. Nền tảng của chúng tôi bao gồm cả công cụ kiểm kê và phân loại dữ liệu để hiểu rõ hơn về các điểm tấn công.

Bảo vệ

Đóng các lỗ hổng bảo mật bằng cách sử dụng dịch vụ thông tin đe dọa của chúng tôi, những hiểu biết pháp y và các công cụ tích hợp một cách tự nhiên trên nền tảng rộng hơn của Acronis như bản đồ bảo vệ dữ liệu, quản lý vá, chặn các cuộc tấn công đã được phân tích và quản lý chính sách.

Phát hiện

Theo dõi liên tục các sự kiện liên quan đến bảo mật bằng cách sử dụng các công cụ dựa trên hành vi tự động và chữ ký, bộ lọc URL, nguồn thông tin đe dọa mới nổi, tương quan sự kiện và MITRE ATT&CK®.

Phản ứng

Điều tra các hoạt động đáng ngờ và tiến hành kiểm tra hậu quả bằng cách sử dụng kết nối từ xa an toàn vào công việc hoặc xem lại dữ liệu pháp y được lưu tự động trong sao lưu. Sau đó, khắc phục bằng cách cô lập, chấm dứt quá trình, cách ly và hồi phục đặc biệt cho cuộc tấn công.

Phục hồi

Đảm bảo hệ thống, dữ liệu điểm cuối và hoạt động kinh doanh của khách hàng đang hoạt động bằng cách sử dụng các sản phẩm và giải pháp sao lưu và phục hồi thảm họa hàng đầu trên thị trường, được tích hợp đầy đủ.

Giá trị cao hơn, lợi nhuận tốt hơn với một giải pháp EDR được thiết kế để xây dựng dịch vụ

 • Mở rộng danh mục sản phẩm của bạn để cung cấp các dịch vụ bảo mật tiên tiến có lợi nhuận cao và giá trị cao, dễ tiếp cận cho khách hàng có mọi quy mô.
 • Tiết kiệm tiền bạc và thời gian bằng cách giảm nhu cầu đào tạo nội bộ nghiêm ngặt và đội ngũ an ninh có kỹ năng cao thực hiện các nhiệm vụ vận hành.
 • Kiểm soát TCO với việc phân cấp dịch vụ dễ dàng sử dụng một nền tảng duy nhất, tích hợp.
 • Hợp tác với một nhà cung cấp tập trung vào sự thành công của bạn – hỗ trợ với việc phát triển bán hàng và tiếp thị và không cạnh tranh với bạn trong kinh doanh.