Kết thúc vòng đời cho Acronis Disk Director.

Acronis Disk Director được giới thiệu gần hai thập kỷ trước và từ đó đến nay, nó đã trở thành một công cụ thành công hỗ trợ nhiều trường hợp sử dụng khác nhau. Mục đích chính của nó là quản lý phân vùng đĩa, đặc biệt khi có nhiều hơn một hệ điều hành trên một ổ cứng duy nhất và IT phải duy trì hệ thống dual hoặc multiboot. Điều này là một yêu cầu trước khi ảo hóa trở nên phổ biến.

Tuy nhiên, khi công nghệ phát triển, các hệ điều hành mới hiện nay đã tích hợp các công cụ để quản lý phân vùng đĩa, dẫn đến sự giảm nhu cầu về Acronis Disk Director. Nhằm đáp ứng điều này, Acronis đã quyết định chấm dứt Acronis Disk Director và tập trung vào các sản phẩm cốt lõi của mình: Acronis Cyber Protect dành cho khách hàng doanh nghiệp, Acronis Cyber Protect Cloud dành cho nhà cung cấp dịch vụ quản lý (MSP) và Acronis Cyber Protect Home Office dành cho người dùng cá nhân. Acronis Disk Director sẽ tiếp tục hoạt động như đã hứa – ngay cả sau khi kết thúc việc bán hàng và hỗ trợ.

Acronis đang liên lạc với người dùng hiện tại của Acronis Disk Director, hỗ trợ chuyển đổi sang các sản phẩm Acronis khác nếu có thể.

Acronis Cyber Protect là một giải pháp bảo vệ dữ liệu toàn diện cung cấp cho người dùng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp và MSP một loạt các tính năng, bao gồm chống phần mềm độc hại, sao lưu, phục hồi thảm họa và quản lý điểm cuối. Bằng cách ưu tiên sản phẩm này, Acronis có thể phục vụ tốt hơn những nhu cầu tiến triển của khách hàng và tiếp tục cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu cao nhất.

1 Comment
  • November 11, 2023
    Duc Anh

    nice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *