Làm thế nào để tạo một Bản sao lưu Hình ảnh Toàn bộ Hệ thống trong dưới 10 phút?

Khi đến việc sao lưu, bạn có hai lựa chọn:

 • Sao lưu các tệp tin riêng lẻ mà bạn lưu trên máy tính của mình.
 • Sao lưu một bản chụp hoặc hình ảnh của toàn bộ hệ thống hoặc ổ đĩa.

Cái gọi là sao lưu đầy đủ (full backup) là gì?

Sao lưu đầy đủ liên quan đến việc tạo ít nhất một bản sao lưu bổ sung của tất cả các tệp tin dữ liệu đang tồn tại trên máy tính của bạn trong một lần sao chép lớn. Thông thường, các tệp tin sao lưu đầy đủ bao gồm các tệp phương tiện, thư mục, ổ đĩa cứng, ứng dụng dựa trên SaaS, dữ liệu ứng dụng và nhiều hơn nữa.

Đối với doanh nghiệp, người quản trị hệ thống chịu trách nhiệm cấu hình nội dung của một bản sao lưu đầy đủ. Còn đối với người dùng cá nhân, họ có thể quyết định bao gồm những gì trong bản sao lưu đầy đủ dựa trên không gian lưu trữ có sẵn, mối lo ngại về mất dữ liệu và phương pháp sao lưu của họ.

Lợi ích của một bản sao lưu đầy đủ là gì?

Bản sao lưu đầy đủ được coi là phương pháp an toàn nhất để sao lưu và khôi phục tất cả các tệp tin được lưu trữ trên máy tính của bạn (dù là hệ điều hành Windows hay Mac).

Ngoài ra, chúng ta có thể liệt kê một số lợi ích khác:

 • Tất cả dữ liệu trên máy tính của bạn, bất kể là thư mục hay các tệp tin riêng lẻ, đều được sao lưu cùng một lúc, cho phép truy cập vào các phiên bản trước khi cần thiết.
 • Việc phục hồi các tệp tin nhanh chóng vì bản sao lưu sẵn sàng có sẵn.
 • Việc tìm kiếm các tệp sao lưu dễ dàng vì tất cả được lưu trữ trên cùng một phương tiện lưu trữ.

Một bản sao lưu toàn bộ hệ thống có giống với một bản sao lưu đầy đủ không?

Như đã trình bày, nếu bạn sao lưu tất cả dữ liệu trên máy tính của bạn, đó có thể được gọi là một “bản sao lưu đầy đủ”. Tuy nhiên, “tất cả dữ liệu trên máy tính” có thể có nghĩa khác nhau đối với các người dùng khác nhau.

Ví dụ, người dùng thông thường hiếm khi bao gồm các tệp tin hệ thống Windows trong “bản sao lưu đầy đủ” vì hệ điều hành thường được coi là đã có sẵn. Bạn đã cài đặt nó trước khi tạo bất kỳ nội dung nào khác hoặc ai đó đã cài đặt nó cho bạn. Điều quan trọng ở đây là bản sao lưu đầy đủ cho phép bạn lựa chọn những gì để bao gồm.

Nếu bạn tạo một “bản sao lưu hình ảnh hệ thống”, điều đó có nghĩa là bạn tạo một bản sao chính xác của toàn bộ ổ đĩa hệ thống mà không thể lựa chọn những gì để bao gồm. (Bạn sẽ có một bản sao lưu Windows mà bạn muốn hay không muốn.)

Những gì được bao gồm trong một bản sao lưu hệ thống?

Trong các loại sao lưu dựa trên hình ảnh cơ bản, bạn có thể lựa chọn các phân vùng hoặc ổ đĩa để sao lưu, nhưng thuật ngữ “bản sao lưu hình ảnh hệ thống” cho biết bạn sẽ tạo một hình ảnh đầy đủ của toàn bộ thiết bị.

Bản sao lưu hình ảnh hệ thống theo mặc định sẽ bao gồm âm nhạc, hình ảnh, video, trò chơi và các mục phương tiện khác. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Bản sao lưu hình ảnh hệ thống cũng sẽ bao gồm các chương trình đã cài đặt trên Windows, trình điều khiển thiết bị, cài đặt và tệp tin hệ thống, các tùy chọn hệ thống, cài đặt trình duyệt, các đánh dấu và tất cả các thành phần cần thiết khác để Windows hoạt động đúng cách.

Việc sao lưu hình ảnh hệ thống có thể được gọi là “bản sao lưu đầy đủ,” nhưng gọi một “bản sao lưu đầy đủ” đơn thuần là “bản sao lưu hình ảnh hệ thống” có thể gây hiểu lầm trong một số trường hợp.

Ví dụ, bạn có thể có một bản sao lưu đầy đủ của tất cả dữ liệu do người dùng tạo trên máy tính của bạn. Tuy nhiên, nếu Windows 10 của bạn gặp sự cố hoặc bạn gặp vấn đề khi nâng cấp cài đặt Windows 11, bạn sẽ cần khôi phục hệ thống. Một bản sao lưu đầy đủ chỉ chứa các tệp phương tiện sẽ không đủ. Bạn sẽ cần một bản sao lưu hình ảnh hệ thống chứa toàn bộ ổ đĩa hệ thống và cài đặt hệ điều hành để khôi phục Windows 10 trên cùng một máy tính (hoặc máy tính mới).

Tóm lại, việc tạo một bản sao lưu đầy đủ đề cập đến một tệp sao lưu lớn mà cho phép bạn lựa chọn những gì sẽ được bao gồm. Với một bản sao lưu hình ảnh hệ thống, công cụ sao lưu hình ảnh hệ thống sẽ sao lưu toàn bộ tập dữ liệu mà không loại trừ bất kỳ tệp tin nào (trừ khi bạn tạo sao lưu bằng một giải pháp sao lưu tiên tiến).

Sự khác biệt giữa bản sao lưu hình ảnh đầy đủ và bản sao lưu tệp tin là gì?

Như đã nói, khi bạn tạo một bản sao lưu hình ảnh đầy đủ, bạn sẽ nhận được một bản sao của toàn bộ hệ thống và lưu trữ nó trên ổ đĩa ngoài hoặc đám mây. Bạn có thể khôi phục toàn bộ bản sao lưu Windows lên bất kỳ thiết bị tương thích nào, nếu cần. Tuy nhiên, bạn không thể sao lưu và khôi phục từng tệp tin cá nhân từ một hình ảnh hệ thống trừ khi bạn sử dụng phần mềm sao lưu và khôi phục riêng biệt của bên thứ ba. Nếu bạn muốn truy cập vào các tệp tin cụ thể, bạn sẽ cần khôi phục toàn bộ hình ảnh.

Bản sao lưu theo cấp độ tệp tin cho phép bạn sao lưu và khôi phục từng tệp tin và thư mục cụ thể. Bạn có thể sao lưu hình ảnh ổ đĩa và cơ sở dữ liệu thông qua bản sao lưu theo cấp độ tệp tin vì chúng vẫn là các tệp tin. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể tạo một hình ảnh đĩa Windows thông qua bản sao lưu theo cấp độ tệp tin.

Một khác biệt khác giữa hai phương pháp này là dung lượng sao lưu. Bản sao lưu hình ảnh hệ thống lớn hơn, vì vậy nó mất thời gian lâu hơn để hoàn thành và chiếm nhiều không gian lưu trữ hơn. Tuy nhiên, chúng cho phép khôi phục sau thảm họa nhanh chóng.

Bản sao lưu tệp tin thường nhỏ hơn, mất ít thời gian để hoàn thành và chiếm ít không gian lưu trữ hơn. Tuy nhiên, việc khôi phục hệ thống từng tệp tin sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Sao lưu toàn bộ hệ thống mất bao lâu?

Quá trình tạo bản sao lưu hệ thống đầy đủ của máy tính Windows thường mất nhiều thời gian. Điều này phụ thuộc vào lượng dữ liệu trên ổ cứng (hoặc ổ SSD) và phương pháp lưu trữ bạn chọn. Nếu bạn sử dụng lưu trữ cục bộ (vật lý), thời gian sao lưu sẽ phụ thuộc vào tốc độ ghi/đọc của phương tiện sao lưu.

Nếu bạn muốn tạo các bản sao lưu của hệ điều hành và tải lên đám mây, thời gian sẽ phụ thuộc vào tốc độ kết nối internet của bạn. Vì tốc độ tải lên thường chậm hơn tốc độ tải xuống, bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để tải lên một bản sao lưu lên đám mây so với việc khôi phục tệp tin từ bản sao lưu trên máy tính của bạn.

Ví dụ, một hình ảnh hệ thống có dung lượng 100 GB sẽ mất khoảng 24 giờ để tải lên với tốc độ 10Mbps. Tuy nhiên, tốc độ internet của bạn không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến việc tải lên bản sao lưu trực tuyến. Việc tải lên hình ảnh hệ thống lên đám mây cũng phụ thuộc vào nhà cung cấp lưu trữ đám mây. Nếu cơ sở hạ tầng của họ không tối ưu, 24 giờ tải lên có thể kéo dài thành ngày hoặc tuần.

Một điều cần xem xét khác là nén tệp tin – các nhà cung cấp sử dụng nén để giới hạn không gian lưu trữ được sử dụng bởi hình ảnh hệ thống. Tuy nhiên, việc nén thường làm kéo dài thời gian sao lưu. Cuối cùng, thuật toán mã hóa cũng có thể ảnh hưởng đến tốc độ tải lên, nhưng với tỷ lệ thấp hơn nhiều.

Làm cách nào để tạo hình ảnh hệ thống cho Windows 10 hoặc 11?

Nếu bạn muốn tạo một hình ảnh hệ thống mới của hệ điều hành Windows 10 hoặc 11, bạn có ba tùy chọn chính:

Tạo hình ảnh hệ thống thông qua Sao lưu và Khôi phục trong Windows 10

Để làm điều này, làm theo các bước sau:

 1. Gõ “control panel” vào menu Start của Windows và chọn ứng dụng “Control Panel”.
 2. Chọn “Backup and Restore (Windows 7)” (chức năng này hoạt động trên cả Windows 10 và 11).
 3. Chọn “Create a system image” từ thanh bên trái.
 4. Chọn nơi lưu trữ bản sao lưu – trên một ổ đĩa ngoài, đĩa DVD hoặc vị trí mạng.

Ở đây, hãy đảm bảo rằng phương tiện lưu trữ được định dạng bằng hệ thống tệp NTFS; nếu không, bạn sẽ không thể chuyển bản sao lưu vào đó một cách thành công.

 1. Nhấp “Next”
 2. Xác nhận các phân vùng của ổ cứng (được đánh dấu bằng một chữ cái ổ cứng) sẽ được bao gồm trong hình ảnh hệ thống.
 3. Nhấp vào nút “Start Backup”.
 4. Windows sẽ bắt đầu tạo một tệp hình ảnh.

Để tạo đĩa sửa chữa hệ thống cho Windows 10, làm theo các bước sau:

 1. Chèn một đĩa CD hoặc DVD vào ổ đĩa của máy tính.
 2. Mở ứng dụng “Control Panel” từ menu Start của Windows.
 3. Chọn “Backup and Restore (Windows 7)”.
 4. Xác nhận rằng đĩa CD/DVD xuất hiện đúng trong danh sách lưu trữ có sẵn.
 5. Nhấp vào nút “Create disk”.
 • Tạo bản sao lưu hệ thống đầy đủ qua phần mềm bên thứ ba

Giả sử bạn muốn sử dụng một quy trình sao lưu linh hoạt hơn. Trong trường hợp đó, Acronis Cyber Protect Home Office cho phép bạn tạo bản sao lưu hình ảnh hệ thống với tùy chọn khôi phục các tệp tin cá nhân cũng như khôi phục hình ảnh đầy đủ và cài đặt từ đầu trên một máy tính mới.

Để làm điều này trên Windows, làm theo các bước sau:

 1. Mở Acronis Cyber Protect Home Office.
 2. Nhấp vào “Backup” trên thanh bên.
 3. Chọn “Add backup”.

Mẹo nhanh: Bạn có thể đổi tên các bản sao lưu bằng cách nhấp vào mũi tên bên cạnh tên bản sao lưu; sau đó chọn “Rename” và nhập tên mới.

 1. Nhấp vào vùng “Backup source” → chọn “Disks and partitions”.
 2. Trong cửa sổ mới, đánh dấu vào các hộp kiểm bên cạnh các ổ đĩa và phân vùng mà bạn muốn sao lưu → nhấp vào nút “OK”.
 3. Nhấp vào “Full partition list” để xem các phân vùng ẩn.

Hãy nhớ rằng, việc sao lưu các ổ đĩa động yêu cầu sử dụng chế độ phân vùng duy nhất.

 1. Nhấp vào vùng “Backup destination” và chọn một đích sao lưu:
 2. Acronis cloud – đăng nhập vào tài khoản Acronis của bạn và nhấp vào “OK”.
 3. Ổ đĩa ngoài – tất cả các ổ đĩa ngoài được kết nối vào máy tính của bạn sẽ xuất hiện trong danh sách; duyệt qua và chọn ổ đĩa sao lưu.
 4. NAS – bạn có thể chọn NAS từ danh sách thiết bị NAS. Nếu bạn chỉ có một NAS được kết nối, Acronis sẽ sử dụng nó làm đích sao lưu mặc định.
 5. Duyệt – chọn một đích sao lưu từ các tùy chọn thư mục.

Bạn có thể nhấp vào “Option” để xem các chi tiết cụ thể và cấu hình các thiết lập cho sao lưu. Chọn “Add a comment” để thêm một bình luận vào phiên bản sao lưu; điều này sẽ giúp tìm kiếm bản sao lưu cũ hơn hoặc kiểm tra bản sao lưu để giải phóng không gian đĩa sau một thời gian.

 1. Khi hoàn thành cài đặt, chọn một trong hai tùy chọn sau:
 2. Nhấp vào “Back up now” để chạy sao lưu ngay lập tức.
 3. Nhấp vào mũi tên bên cạnh nút “Back up now” và chọn “Later” để chạy sao lưu sau hoặc tuân theo lịch trình.

Mẹo nhanh: Sau khi bạn bắt đầu một sao lưu trực tuyến, bạn có thể đóng Acronis Cyber Protect Home Office. Quá trình sao lưu sẽ chạy ở chế độ nền.

Khi bạn sao lưu lên Acronis Cloud, bản sao lưu hình ảnh đầy đủ đầu tiên có thể mất thời gian đáng kể. Các bản sao lưu tăng tiến tiếp theo sẽ có thời gian nhanh hơn đáng kể vì chúng chỉ sao lưu các thay đổi tệp tin kể từ lần sao lưu trước đó.

Để khôi phục hình ảnh hệ thống trong Windows 10/11, làm theo các bước sau:

 1. Trên Windows 10, điều hướng đến “Settings” → “Update & Security” → “Recovery”.
 2. Trong phần “Advanced startup” (ở phía bên phải), nhấp vào “Restart now” (dưới mục “Advanced startup”).

Người dùng Windows 11 nên đi theo đường dẫn “Settings” → “System” → “Recovery” → nhấp vào nút “Restart” (gần “Advanced startup”).

 1. Bây giờ, bạn sẽ thấy cửa sổ “Choose an option” – chọn “Troubleshoot” → “Advanced options” → “System Image Recovery” → “See more recovery options” → chọn “System Image Recovery”.
 2. Từ đó, tuân theo các hướng dẫn để khôi phục tệp hình ảnh Windows.

Nếu Windows 10 không khởi động, hãy khởi động máy tính của bạn bằng đĩa sửa chữa hệ thống. Hy vọng rằng bạn sẽ được đưa đến cửa sổ “Choose an option”. Tiếp tục làm theo các bước tương tự để khôi phục Windows 10 về trạng thái trước đó, khi nó còn hoạt động bình thường.

Khôi phục phân vùng và đĩa từ các tệp sao lưu Acronis

Bạn có thể khôi phục các phân vùng và ổ đĩa từ các tệp sao lưu Acronis trên Acronis Cloud, lưu trữ mạng hoặc ổ đĩa phụ ngoại vi.

Nếu khôi phục từ Acronis Cloud, tốc độ phục hồi sẽ phụ thuộc vào tốc độ kết nối internet của bạn. Nếu bạn muốn khôi phục các sao lưu hình ảnh từ lưu trữ cục bộ, hãy đảm bảo ổ đĩa sao lưu được kết nối với máy tính của bạn.

 1. Bắt đầu Acronis Cyber Protect Home Office.
 2. Nếu khôi phục từ Acronis Cloud, đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình.
 3. Mở phần “Backup” → chọn sao lưu chứa các ổ đĩa và phân vùng mà bạn muốn khôi phục → nhấp vào “Recover disks”.
 4. Duyệt qua danh sách “Backup version” để tìm phiên bản sao lưu mà bạn muốn khôi phục.
 5. Chọn các tab “Disks” hoặc “Partitions” để lấy lại các mục cụ thể → chọn các mục bạn muốn khôi phục.
 6. Chọn phân vùng đích từ trường đích khôi phục phía dưới tên phân vùng.

Hãy nhớ rằng tất cả dữ liệu trên phân vùng đích sẽ bị xóa và được thay thế bằng dữ liệu và hệ thống tệp tin được khôi phục.

Cấu hình các thiết lập bổ sung cho khôi phục ổ đĩa (tùy chọn) và nhấp vào “Recover now”.
Nếu bạn muốn khôi phục các tệp và thư mục từ sao lưu Acronis, làm theo các bước ở đây.

Để khôi phục hình ảnh hệ thống sau khi Windows 10 hoặc 11 gặp sự cố, làm theo các bước ở đây.

Acronis Cyber Protect Home Office – phần mềm sao lưu toàn diện tốt nhất

Bảo vệ dữ liệu của bạn là ưu tiên hàng đầu, dù bạn là người dùng cá nhân hay đang vận hành một doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB). Các tính năng cơ bản của Windows tiện lợi nhưng cung cấp các tùy chọn sao lưu và khôi phục hạn chế. Acronis Cyber Protect Home Office cho phép bạn tạo hình ảnh toàn bộ hệ thống và khôi phục từng tệp tin một thông qua giao diện thân thiện với người dùng. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức để tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng và giữ cho doanh nghiệp của bạn luôn ở đỉnh cao.

Hơn nữa, bạn nhận được sự bảo vệ cấp cao chống lại các cuộc tấn công malware, cảnh báo thông minh và việc cập nhật tự động để tăng cường hệ thống chống lại bất kỳ mối đe dọa hiện đại nào. Tất cả các tính năng của Acronis được tích hợp vào phần mềm toàn diện, vì vậy bạn không cần phải dựa vào nhiều giải pháp khác nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *